قیمت:  ۶۰۱۰۰۰  تومان

کد 70301027


Sink model: 815

ابعاد 52×120
لگن بزرگ 37.2×45      لگن کوچک 33.2×35.5    

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل
  • دو لگنه
  • میوه شور