قیمت:  ۵۸۴۹۰۰  تومان

کد 70301085


Sink model: 813/60

ابعاد 100×52×19
لگن بزرگ 45×37.2×18.6      لگن کوچک 35.5×33.2×16.8    

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل میکرولینین
  • دو لگنه
  • میوه شور
  • با جا مایع استیل