قیمت:  ۵۱۹۴۰۰  تومان

کد 70301024


Sink model: 812/60

ابعاد 60×100
لگن بزرگ 37.2×45      لگن کوچک 33.2×35.5    

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل
  • دو لگنه
  • میوه شور