قیمت:  ۲۴۴۹۰۰  تومان

کد 70301038


Sink model: 810

ابعاد 50×60
لگن بزرگ 38.5×38.5      لگن کوچک -    

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • تک لگنه
  • میوه شور