قیمت:  ۳۳۵۶۰۰  تومان

کد 70301068


Sink model: 744

ابعاد 51×95.6
لگن بزرگ قطر 41.2      لگن کوچک -    

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • تک لگنه
  • میوه شور