قیمت:   تومان

کد 70301092


Sink model: 736

ابعاد 1160×520×207
لگن بزرگ 420×360×180      لگن کوچک 420×360×180    عمق لگن 18

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل -
  • دو لگنه
  • میوه شور