قیمت:  ۴۳۷۱۰۰  تومان

کد 70301056


Sink model: 735

ابعاد 52×116
لگن بزرگ 36×42×18      لگن کوچک 36×42×18    

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • دو لگنه
  • میوه شور