قیمت:   تومان

کد 70301112


Sink model: 725/60

ابعاد 1200×600×195
لگن بزرگ 420×344×160      لگن کوچک 420×344×160    عمق لگن 16

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • دو لگنه
  • میوه شور