قیمت:   تومان

کد 70301113


Sink model: 725/50

ابعاد 1200×500×185
لگن بزرگ 351×332×150      لگن کوچک 351×332×150    عمق لگن 15

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • دو لگنه
  • میوه شور