قیمت:  ۴۷۵۷۰۰  تومان

کد 70301080


Sink model: 720/60

ابعاد 52×100
لگن بزرگ 44.3×34.8      لگن کوچک 30×16.6    

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • سه لگنه
  • میوه شور