قیمت:  ۳۷۳۷۰۰  تومان

کد 70301082


Sink model: 710/60

ابعاد 52×100
لگن بزرگ 44.3×34.8      لگن کوچک 30×16.5    

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • دو لگنه
  • میوه شور