قیمت:  ۳۴۹۹۰۰  تومان

کد 70301070


Sink model: 628

ابعاد 50×80
لگن بزرگ 41.2×35.1      لگن کوچک 41.2×35.1    

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • دو لگنه
  • میوه شور