قیمت:  ۴۸۴۶۰۰  تومان

کد 70301072


Sink model: 624

ابعاد 51×116
لگن بزرگ 41.2×35.1      لگن کوچک 35.1×33.2    

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • سه لگنه
  • میوه شور