قیمت:  ۴۶۳۸۰۰  تومان

کد 70301076


Sink model: 620

ابعاد 51×100
لگن بزرگ 41.2×35.1      لگن کوچک 30×16.4    

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • سه لگنه
  • میوه شور