قیمت:  ۳۱۴۲۰۰  تومان

کد 70301044


Sink model: 618/60

ابعاد 60×80
لگن بزرگ 41.2×35.1      لگن کوچک -    

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • تک لگنه
  • میوه شور