قیمت:  ۳۰۲۰۰۰  تومان

کد 70301045


Sink model: 618

ابعاد 50×80
لگن بزرگ 41.2×35.1      لگن کوچک -    

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • تک لگنه
  • میوه شور