قیمت:   تومان

کد 70301116


Sink model: 614/60-a

ابعاد 1200×600×200
لگن بزرگ 410×351×165      لگن کوچک 351×332×150    عمق لگن 15

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • دو لگنه
  • میوه شور
  • با اتومات