قیمت:  ۳۴۳۹۰۰  تومان

کد 70301046


Sink model: 608

ابعاد 50×80
لگن بزرگ 41.2×35.1      لگن کوچک 30×16.4    

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • دو لگنه
  • میوه شور