قیمت:   تومان

کد 70301117


Sink model: 595/60

ابعاد 1400×600×195
لگن بزرگ 420×344×160      لگن کوچک 300×164×130    عمق لگن 13

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • دو لگنه
  • میوه شور