قیمت:  ۴۹۳۳۰۰  تومان

کد 70301049


Sink model: 542

ابعاد 83×83
لگن بزرگ 42×34.4      لگن کوچک 42×34.4    

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • سه لگنه
  • میوه شور