قیمت:  ۴۳۳۸۰۰  تومان

کد 70301063


Sink model: 540

ابعاد 83×83
لگن بزرگ 42×34.4      لگن کوچک 42×34.4    

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • دو لگنه
  • میوه شور