قیمت:  ۳۳۱۹۰۰  تومان

کد 70301059


Sink model: 510

ابعاد 50×98.2
لگن بزرگ 42×34.4      لگن کوچک -    

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • دو لگنه
  • میوه شور