قیمت:   تومان

کد 70301119


Sink model: 443

ابعاد 1230×460×141
لگن بزرگ 340×370×131      لگن کوچک 340×370×131    عمق لگن 13

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • دو لگنه
  • میوه شور