قیمت:  ۲۰۱۰۰۰  تومان

کد 70301023


Sink model: 436

ابعاد 46×153
لگن بزرگ 37×34      لگن کوچک 37×34    

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل
  • دو لگنه
  • دو سینی
  • میوه شور