قیمت:   تومان

کد 70301120


Sink model: 336

ابعاد 1530×430×147
لگن بزرگ -      لگن کوچک 370×340×137    عمق لگن 13.7

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • تک لگنه
  • میوه شور