قیمت:  ۸۰۰۰۰  تومان

کد 70301022


Sink model: 324

ابعاد 103 × 43
لگن بزرگ 34×37      لگن کوچک     

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل
  • تک لگنه
  • تک سینی
  • میوه شور