قیمت:  ۸۰۰۰۰  تومان

کد 70301021


Sink model: 322

ابعاد 50×86
لگن بزرگ 34×37      لگن کوچک     

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل
  • تک لگنه
  • تک سینی
  • میوه شور