قیمت:  ۹۰۰۰۰  تومان

کد 70301019


Sink model: 312

ابعاد 43×53
لگن بزرگ 34×37      لگن کوچک     

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل
  • تک لگنه
  • ندارد
  • میوه شور