قیمت:  ۹۰۰۰۰  تومان

کد 70301012


Sink model: 310

ابعاد 46×43×14.8
لگن بزرگ 37×34×13.8      لگن کوچک -    عمق لگن 13.8

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • تک لگنه
  • ندارد
  • میوه شور