قیمت:   تومان

کد 70301122


Sink model: 240

ابعاد 800×600×169
لگن بزرگ 340×370×135      لگن کوچک 340×370×135    عمق لگن 13.5

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • دو لگنه
  • میوه شور