قیمت:  ۱۳۰۰۰۰  تومان

کد 70301013


Sink model: 237

ابعاد 50×150
لگن بزرگ 37×34      لگن کوچک 37×34    

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل
  • دو لگنه
  • دو سینی
  • میوه شور