قیمت:  ۱۰۱۰۰۰  تومان

کد 70301009


Sink model: 224

ابعاد 50×100
لگن بزرگ 37×34      لگن کوچک 37×34    

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل
  • دو لگنه
  • تک سینی
  • میوه شور