قیمت:  ۱۹۸۴۰۰  تومان

کد 70301043


Sink model: لگن گرد 170

ابعاد قطر 46
لگن بزرگ قطر 41.2      لگن کوچک -    

  • نصب توکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • تک لگنه
  • میوه شور