قیمت:  ۹۰۰۰۰  تومان

کد 70301007


Sink model: 144

ابعاد 60×100
لگن بزرگ 41×36      لگن کوچک     

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل
  • تک لگنه
  • تک سینی
  • میوه شور