قیمت:  ۸۰۰۰۰  تومان

کد 70301006


Sink model: 142

ابعاد 60×86
لگن بزرگ 37×34      لگن کوچک     

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل
  • دو لگنه
  • تک سینی
  • میوه شور