قیمت:  ۸۰۰۰۰  تومان

کد 70301005


Sink model: 135

ابعاد 50×120
لگن بزرگ 13.1×41      لگن کوچک     

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل
  • تک لگنه
  • دو سینی
  • میوه شور