قیمت:  ۶۰۰۰۰  تومان

کد 70301004


Sink model: 123

ابعاد 50×90
لگن بزرگ 37×34      لگن کوچک     

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل
  • تک لگنه
  • تک سینی
  • میوه شور