قیمت:  ۵۰۰۰۰  تومان

کد 70301002


Sink model: 110

ابعاد 50×50
لگن بزرگ 41×36      لگن کوچک     

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل
  • تک لگنه
  • ندارد
  • میوه شور