قیمت:  ۱۸۳۰۰۰  تومان

کد 70301035


Sink model: پلاس 260/50

ابعاد 50×120
لگن بزرگ 37×34      لگن کوچک 37×34    

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • دو لگنه
  • میوه شور