قیمت:  ۴۷۵۷۰۰  تومان

کد 70301081


Sink model: پروانه 620/60

ابعاد 60×100
لگن بزرگ 41×35      لگن کوچک 30×16.5    

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • سه لگنه
  • میوه شور