قیمت:  ۴۷۲۴۰۰  تومان

کد 70301055


Sink model: پروانه 620/50

ابعاد 50×120
لگن بزرگ 35.1×33.2      لگن کوچک 30×16.4    

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • دو لگنه
  • میوه شور