قیمت:  ۴۱۵۶۰۰  تومان

کد 70301042


Sink model: پروانه 611/60

ابعاد 60×100
لگن بزرگ 41.2×35.1      لگن کوچک 35.1×33.2    

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • دو لگنه
  • میوه شور