قیمت:  ۳۹۴۴۰۰  تومان

کد 70301065


Sink model: پروانه 610/50

ابعاد 50×100
لگن بزرگ 35.1×33.2      لگن کوچک 30×16.4    

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • دو لگنه
  • میوه شور