قیمت:  ۳۵۹۰۰۰  تومان

کد 70301057


Sink model: پروانه 608/60

ابعاد 60×80
لگن بزرگ 41.3×35.1      لگن کوچک 30×16.4    

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • دو لگنه
  • میوه شور