قیمت:  ۳۲۶۵۰۰  تومان

کد 70301074


Sink model: پروانه 604/60

ابعاد 60×120
لگن بزرگ 35.1×33.2      لگن کوچک -    

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • تک لگنه
  • میوه شور