قیمت:  ۵۰۲۴۰۰  تومان

کد 70301040


Sink model: مولتی 530/60

ابعاد 60×140
لگن بزرگ 42×34.4      لگن کوچک 30×16.4    

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • سه لگنه
  • میوه شور