قیمت:  ۴۴۲۸۰۰  تومان

کد 70301075


Sink model: مولتی 520/60

ابعاد 60×100
لگن بزرگ 42×34.4      لگن کوچک 30×16.5    

  • نصب روکار
  • رنگ استیل
  • ورق ضخیم
  • صفحه استیل ساده
  • سه لگنه
  • میوه شور